Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja
19.09.2022

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Suglasnost s uvjetima

Dopunski uvjeti i odredbe ili dokumenti koji se povremeno mogu objaviti na Stranici ovdje su izričito uključeni referencom. Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, povremeno mijenjati ili modificirati ove Uvjete korištenja. Upozorit ćemo vas o svim promjenama ažuriranjem datuma "Zadnje ažuriranje" ovih Uvjeta korištenja, a vi se odričete prava na primanje posebne obavijesti o svakoj takvoj promjeni. Molimo provjerite primjenjive Uvjete svaki put kada koristite našu stranicu kako biste razumjeli koji se Uvjeti primjenjuju. Vi ćete biti podložni, i smatrat će se da ste obaviješteni i da ste prihvatili promjene u bilo kojim revidiranim Uvjetima korištenja ako nastavite koristiti Stranicu nakon datuma kada su takvi revidirani Uvjeti korištenja objavljeni.

Podaci navedeni na stranici nisu namijenjeni za distribuciju ili korištenje od strane bilo koje osobe ili subjekta u bilo kojoj jurisdikciji ili zemlji gdje bi takva distribucija ili uporaba bila u suprotnosti sa zakonom ili regulativom ili koja bi nas podvrgla bilo kakvom zahtjevu za registraciju unutar takve jurisdikcije ili zemlje . Sukladno tome, one osobe koje odluče pristupiti Stranici s drugih lokacija čine to na vlastitu inicijativu i isključivo su odgovorne za poštivanje lokalnih zakona, ako i u mjeri u kojoj su lokalni zakoni primjenjivi.

Prava intelektualnog vlasništva

Osim ako nije drugačije naznačeno, stranica je naše vlasništvo i sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnost, softver, dizajn web stranice, audio, video, tekst, fotografije i grafika na stranici (zajedničkim nazivom "Sadržaj") i zaštitni znakovi, usluge znakovi i logotipi sadržani u njima ("Oznake") su u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom ili su nam licencirani, i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima i raznim drugim pravima intelektualnog vlasništva i zakonima o nepoštenoj konkurenciji Sjedinjenih Država, međunarodnim zakonima o autorskim pravima, i međunarodnim konvencijama. Sadržaj i oznake dani su na stranici "KAKVI JESU" samo za vašu informaciju i osobnu upotrebu. Osim kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima korištenja, niti jedan dio web-mjesta i nikakav sadržaj ili oznake ne smiju se kopirati, reproducirati, prikupljati, ponovno objavljivati, postavljati, objavljivati, javno prikazivati, kodirati, prevoditi, prenositi, distribuirati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorištavati u bilo kakve komercijalne svrhe, bez našeg izričitog prethodnog pismenog dopuštenja.

Prikazi korisnika

Korištenjem Stranice izjavljujete i jamčite da će: (1) sve informacije o registraciji koje pošaljete biti istinite, točne, aktualne i potpune; (2) održavat ćete točnost takvih informacija i po potrebi promptno ažurirati takve informacije o registraciji; (3) imate pravnu sposobnost i suglasni ste poštivati ove Uvjete korištenja; (4) niste maloljetnik u jurisdikciji u kojoj prebivate; (5) nećete pristupiti stranici putem automatiziranih ili neljudskih sredstava, bilo putem bota, skripte ili na neki drugi način; (6) nećete koristiti stranicu u bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu svrhu; i (7) vaše korištenje stranice neće kršiti nijedan primjenjivi zakon ili propis.

Ako date bilo koju informaciju koja je neistinita, netočna, nije aktualna ili nepotpuna, imamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš račun i odbiti bilo kakvu sadašnju ili buduću upotrebu Stranice (ili bilo kojeg njenog dijela).