Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
19.09.2022

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Thông báo bảo mật này dành cho AesirX Pte.Ltd ("Công ty", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), mô tả cách thức và lý do tại sao chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và / hoặc chia sẻ thông tin của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như khi bạn:

Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Cụ thể: Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Việc thu thập thông tin cá nhân chỉ xảy ra với điều kiện bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi lúc đăng ký Dịch vụ, khi quan tâm đến thông tin, sản phẩm công ty hoặc tham gia vào hoạt động dịch vụ cũng như khi liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với dịch vụ hoặc trực tiếp với chúng tôi. Việc tương tác cũng có thể xuất phát từ sự lựa chọn các sản phẩm và những tính năng mà bạn đã sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những điều sau:

Dữ liệu Thanh toán. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý thanh toán của bạn nếu bạn mua hàng, chẳng hạn như công cụ thanh toán của bạn (ví dụ số thẻ tín dụng) và mã bảo mật được liên kết với công cụ thanh toán của bạn. Tất cả dữ liệu thanh toán được lưu trữ bởi Paddle. Bạn có thể tìm thấy liên kết thông báo bảo mật của họ tại đây: https://www.paddle.com/legal/privacy.

Cách chúng tôi xử lý thông tin

Cụ thể: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của công ty, đồng thời, những dữ liệu này còn được dùng để liên lạc với người dùng, bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ luật pháp. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác dưới sự đồng ý của bạn.

Để thúc đẩy điều kiện thuận lợi cho việc tạo, xác thực tài khoản và quản lý tài khoản người dùng, chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, cũng như giữ cho tài khoản của bạn hoạt động bình thường.

Để trả lời các thắc mắc cũng như hỗ trợ cho người dùng, chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để trả lời các thắc mắc của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải với dịch vụ được yêu cầu.

Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin

Cụ thể: Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ (tức là cơ sở pháp lý) để làm như vậy theo luật hiện hành, như với sự đồng ý của bạn, tuân thủ luật pháp, để cung cấp dịch vụ cho bạn có thể tham gia hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, nhằm bảo vệ quyền lợi của bạn hoặc để thực hiện các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn dưới sự cho phép cụ thể (tức là sự đồng ý rõ ràng) để sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể hoặc trong các tình huống có thể suy ra sự cho phép của bạn (tức là đồng ý ngụ ý). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Click vào đây để tìm hiểu thêm.