Next-Gen: Tìm Hiểu Về Đội Ngũ của Chúng Tôi.

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Lãnh đạo

Ronni K. Gothard Christiansen
Creator

Bộ phận Development

Gia Phu
Frontend Developer
Viet Nguyen
Frontend Developer
Bao Tran
Backend Team Leader
Phu Ly
UX Director

Bộ phận Operations & Marketing

Fiona Thompson
Marketing Manager
Ha Tran
SEO Specialist
Le Truong
Intern Content Marketing
Tho Cao
Chief Accountant
Tran Nguyen
HR & Office Manager
Hoai Nguyen
System Administrator