Đội Marketing của Next-Gen đảm bảo hiệu quả cho nền tảng.

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Bộ phận Operations & Marketing

Fiona Thompson
Marketing Manager
Ha Tran
SEO Specialist
Le Truong
Intern Content Marketing