Homepage

Trang chủ /Về chúng tôi

Next-Gen hướng đến hoạt động vì lợi ích chung của xã hội

Tầm nhìn của Next-Gen

Trẻ em có quyền được học tập và tiếp cận giáo dục một cách chuẩn mực nhất. Tuy nhiên, với nhiều trẻ em trên thế giới, việc đến trường ở mọi cấp bậc chưa đảm bảo việc hưởng giáo dục toàn diện về kỹ năng lẫn kiến thức.

 

Cuộc khủng hoảng giáo dục này đang dần đạt quy mô toàn cầu, tình trạng thiếu giáo viên lành nghề, nguồn lực giáo dục không đầy đủ và cơ sở hạ tầng yếu kém dẫn đến việc học tập của nhiều trẻ em trở nên khó khăn.

Next-Gen hướng đến hoạt động vì lợi ích chung của xã hội

Dù tất cả mọi người đều nên có cơ hội nhận được một nền giáo dục xứng đáng với bất kỳ con đường sự nghiệp nào đã chọn, thì vẫn có quá nhiều trở ngại cản đường

Một số cản trở điển hình, chẳng hạn như việc không thể đến trường hay không hưởng trọn vẹn chất lượng giáo dục tiêu chuẩn và thậm chí tồn tại nhiều lý do nhạy cảm hơn. Một số cá nhân bị cô lập bởi sự thiếu hụt về các đặc điểm xã hội/ cảm xúc cùng đa dạng nguyên nhân khác bao gồm tự kỷ, ADHA, Asperger và nhiều tình trạng khác (được chẩn đoán và không được chẩn đoán) trên Thang đo Đa dạng Hệ Trí Não.

 

Việc sinh viên vượt qua các khóa học không có nghĩa là họ nhận được sự hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cần thiết cho các bước tiếp theo trong quá trình lao động. Điều này có thể là do bằng cấp không được công nhận bởi nhà tuyển dụng hoặc các loại bằng cấp công nghệ dài hạn đã trở nên lỗi thời khi đem sử dụng trong thực tế hoặc thông tin chưa đủ chi tiết. Việc thiếu các kỹ năng liên quan để áp dụng vào công việc thực tiễn đôi khi sẽ quan trọng hơn cả vai trò của bằng cấp trong quá trình lao động.

 

Nếu không có nền giáo dục chất lượng và khả năng phát triển nghề nghiệp, học sinh phải đối mặt với những thách thức về việc làm và thu nhập. Điều này không chỉ ảnh hướng đến tương lai của chính họ mà còn lợi ích của toàn xã hội.

Giá trị

Next-Gen là một nền tảng phát triển giáo dục và nghề nghiệp thông minh, vượt xa các phương tiện học tập mạng thông thường.Trên thực tế, bạn không thể thực sự so sánh vì Nex-Gen luôn tạo nên một đẳng cấp riêng.

 

Công nghệ tân tiến hỗ trợ các mục tiêu hoạt động của Next-Gen đã tạo nên nền tảng vững vàng cho việc cung cấp chứng chỉ thông qua khóa học ngắn hạn, nhằm mang đến những thành công lâu dài.

 

Trong giáo dục ngày nay, 3 nhân tố quan trọng để tạo nên một vòng tuần hoàn về lợi ích và nhu cầu đó là Học sinh, Nhà phát triển giáo dục (tổ chức) và Nhà tuyển dụng. Điều này cũng lý giải cơ bản cho sự thiếu sót của nền giáo dục hiện tại và cũng là nền tảng để Next-Gen nỗ lực đạt được, bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng “EduVerse” duy nhất trên thế giới - Nơi người học có thể dễ dàng đạt được công việc mong muốn sau khi hoàn thành khóa học của mình.

Vai trò

Next-Gen là một nền tảng phát triển học tập thông minh và nghề nghiệp vượt xa các phương tiện học tập thông thường. Trên thực tế, việc so sánh Next-Gen cùng những nền tảng học thuật khác sẽ rất khó khăn vì chúng tôi luôn đem đến những giá trị nhất định.

 

Công nghệ tân tiến hỗ trợ đằng sau các mục tiêu hoạt động của Next-Gen đã tạo nên động lực mạnh mẽ trong việc cung cấp nền tảng phù hợp cho các khóa học ngắn hạn nhằm mang đến những thành công lâu dài.

 

Trong giáo dục ngày nay, có 3 nhân tố quan trọng để tạo nên một vòng tuần hoàn về lợi ích và nhu cầu đó là sự kết nối giữa học sinh, nhà phát triển giáo dục (tổ chức) và nhà tuyển dụng. Điều này cũng lý giải cơ bản cho sự thiếu sót của nền giáo dục hiện tại và cũng là nền tảng để Next-Gen nỗ lực đạt được, bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng “EduVerse” duy nhất trên thế giới - Nơi người học có thể dễ dàng đạt được một công việc mong muốn sau khi hoàn thành các khóa học của mình. 

Phương thức hoạt động

Phương thức hoạt động

Học sinh, sinh viên
 • Học viên lựa chọn khóa học mà họ muốn, hoàn toàn miễn phí.

 • Thông tin đăng ký sẽ được bảo mật thông qua công nghệ Web3.
  (Sau khi đăng kí, sẽ có một lựa chọn đăng nhập với công nghệ Concordium). Với một cú click chuột học sinh tham gia khóa học.

 • Học sinh hoàn thành khóa học.

 • Mỗi lần hoàn tất khóa học thành công, học sinh sẽ kiếm được đồng $NEXT.

 • Học sinh có thể đăng ký tìm kiếm việc làm hoặc tiếp tục và hoàn thành một khóa học khác.

 • Trình độ học vấn, chứng nhận và kinh nghiệm việc làm sẽ được lưu trữ lại thông qua Next-Gen.

 • Học viên có thể trả thêm chi phí để được đánh giá hồ sơ phục vụ cho công việc của họ.

 • Năng lực và khả năng học vấn sẽ được sàng lọc kỹ lưỡng để tìm việc và giáo dục lâu dài.

 • Học viên có thể được đánh giá trở thành người hướng dẫn tiềm năng.

Nhà tuyển dụng
 • Nhà tuyển dụng (doanh nghiệp) đăng ký trên nền tảng Next-Gen.

 • Họ sẽ thanh toán phí đăng ký Partnership để tìm kiếm nhân viên phù hợp.

 • Các nhà tuyển dụng tiến hành tìm kiếm trên Cổng thông tin của Next-Gen để kết nối với học viên/ nhân viên tương lai. Nếu họ muốn có thêm bằng cấp, họ có thể liên hệ và đề nghị học sinh bổ sung thêm qua các khóa học có sẵn.

 • Các doanh nghiệp có thể sử dụng Next-Gen để đào tạo đội ngũ nhân viên hiện tại.

 • Doanh nghiệp cũng có thể tham gia trung tâm phát triển học thuật của Next-Gen.

 • Trao đổi kiến thức về nhu cầu việc làm trong tương lai.

 • Nhân viên có thể đề xuất các khóa học mới và được thăng chức trở thành giảng viên tiềm năng.

 • Doanh nghiệp có thể được đánh giá.

Nhà cung cấp Dịch vụ Giáo dục
 • Nhà cung cấp Dịch vụ Giáo dục đăng ký trên nền tảng Next-Gen.

 • Họ thanh toán phí đăng ký Partnership để đăng tải các khóa học trực tuyến để thu hút học sinh, doanh nghiệp.

 • Họ xuất bản các khóa học trực tuyến để học viên và doanh nghiệp đăng ký.

 • Các học viện có thể được đánh giá.

 • Các học viện có thể được đề cử và trao giải cho giảng viên xuất sắc nhất.

Giảng viên
 • Giảng viên đăng ký trên nền tảng Next-Gen.

 • Họ thanh toán phí đăng ký Partnership để dạy các khóa học trực tuyến, thu hút học viên và doanh nghiệp.

Cùng nhau vượt qua khủng hoảng giáo dục.